TÜRK FINDIK İHRACATI

Ülkemiz dünyanın en büyük fındık üreticisi olmasının yanısıra fındıkta en büyük ihracatçı ülke konumuna da sahiptir. Fındık ihracatımızda Avrupa Birliği ülkeleri en önemli yeri tutmakta ve bu ülkelerin payı ihracatımızdaki artışa paralel olarak artış göstermektedir. AB ülkelerinin toplam ihracatımızdaki payı yıllar itibariyle değişmekle beraber %80-85 düzeyindedir.Fındık ihracatımız ülkeler itibari ile incelendiğinde 90 civarında ülkeye fındık ihracatı gerçekleştirildiği görülmektedir.01.01.2001 -31.12.2011 tarihleri arasında kayda alınan fındık ihracatımıza ait istatistiki bilgiler yıllık bazda aşağıda bulunmaktadır