GİRESUN TİCARET BORSASI - AB PROJEMİZ
"DOKA - Fındık Müzesi Avan Projesi"Giresun'da yapılacak Fındık Müzesi'nde, ürünün hasadından sofralara gelişine kadar geçirdiği evreler mini sunumlarla yerli ve yabancı turistlere anlatılacak.

Giresun Ticaret Borsasınca (GTB) hazırlanan ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından desteklenen Fındık Müzesi projesiyle, ürünün tanıtımı amaçlanıyor. Müze içerisinde 100 yıl öncesine ait mini fındık kırma tesisi, hasat, çikolataya dönüşüm, pazarlama gibi tanıtıcı görseller yer alacak.


Fındık Müzesi Tema Park projesi

Fındık Müzesi Tema Park projesi içerisinde yer alacak olan kullanım alanları; Müze Binası, Ön Sergi Alanı, Atölyeler, Sergi Alanı, Toplantı Salonu, Yöresel Kafeterya, Yönetim Binası, Müze Dükkan, Fuaye Alanı, Onarım Atölyesi, Fındık Toplama Alanları, Ahşap İskele, Otopark ve Çevre Düzenlemesi birimlerinden oluşacaktır.

Fındık Müzesi Alanları

1. Giriş ve Yönetim Binası: Fındık Müzesi girişi ve yönetim binası toplamda 457,00 m2 alana sahip olacaktır. Bu alan içerisinde giriş rüzgarlık (35,00 m2), misafirleri karşılayacak ve bilet satışının gerçekleştirileceği danışma/gişe (60,00 m2), yöresel ürünlerin satışının sağlanacağı müze dükkanı ve hediyelik eşya satış alanı (60,00 m2), bekleme ve ikram alanı olarak kullanılacak fuaye alanı (230,00 m2), vestiyer holü (27,00 m2) ve Lavabo (60,00 m2) bölümleri yer alacaktır.

2. Yönetim Birimi: Yönetim ve ön sergi alanı olarak kullanılacak olan yapı toplamda 364,00 m2 alana sahip olacaktır. Bu alan içerisinde Osmanlı'dan Cumhuriyet dönemine kadar geçen süreçte çekilmiş fındık fotoğraf arşivi sunum alanı (230,00 m2), yönetici müdür odası (43,00 m2), Sekretarya bölümü (17,00 m2), bilişim kayıtlarının yapılacağı kamera kayıt ve server odası (11,5 m2), elektrik panosu odası (7,5 m2), muhasebe birimi (45,00 m2), temizlik odası ve tuvalet bölümleri (10,00 m2) yer alacaktır.

3. Müze Binası: Müze binası zemin ve birinci kat olmak üzere toplamda 2 kat ve 1.928,00 m2 alandan oluşacaktır. Zemin kat içerisinde proje temasını uygun alanda sunumların yapılacağı sergi salonu (1.000,00 m2), 110 kişilik kapasiteye sahip sunum ve toplantı salonu (147,00 m2), onarım atölyesi/depo (147,00 m2), danışma alanı (9,00 m2) ve lavabo (25,00 m2) birimleri yer alacaktır. Müze binası birinci katı proje temasını uygun alanda sunumların yapılacağı sergi salonundan (1.000,00 m2) oluşacaktır.

4. Atölyeler: Fındığın ilk aşamadan çeşitli son ürünlere kadar dönüşümünün yapıldığı işlemlerin sergileneceği atölyeler kurulacaktır. 68 m2 alana sahip ve her atölyenin kendisine ait lavabolarının (5,8 m2) bulunacağı alanlar toplamda 295,20 m2 alana sahip olacaktır. Atölyeler içerisinde kırma tesisi, işleme alanı, el yapımı çikolata atölyesi gibi bölümler bulunacak ve ziyaretçilerin işlemleri kendilerinin yapması sağlanacaktır.

5. Yöresel Kafeterya: Giresun iline özgü yöresel ürünlerin hazırlanarak ziyaretçilere sunulacağı kafeterya bölümü giriş, danışma, bahçe, mutfak, lavabo ve restoran bölümünden oluşacak ve toplamda 580,00 m2 kullanım alanına sahip olacaktır. Restoran 150 kişiye aynı anda hizmet verebilecek kapasitede olacaktır.

6. Ahşap İskele: Fındık müzesi bileşeni olarak deniz üzerinde seyir ve fotoğraf alanı olarak kullanılacak ahşap iskele yapımı gerçekleştirilecektir. Ahşap iskele deniz ve şehir manzarası arasında görsel mükemmellik sağlayacaktır.

7. Fındık Toplama Alanı: Ziyaretçilerin fındık ağaçlarını görebileceği ve hasat döneminde fındık toplama yaparak fındık tarımının nasıl olduğu konusunda uygulama yapabileceği ve açık alanda kurulacak 1.000,00 m2 fındık toplama alanı hazırlanacaktır.

8. Çevre Düzenlemesi: Fındık müzesi alanında bulunan açık alanlarda çevre düzenlemesi işi gerçekleştirilecektir. Çevre düzenlemesin ağaçlandırma, ışıklandırma, açık otopark alanları vb. işlemlerinin yanı sıra sektöre özgü balmumu heykellerin yerleştirilmesi işleri gerçekleştirilecektir.
Hizmetler

Fındık Müzesi içerisinde fuaye alanları, bekleme alanları, müze dükkanları, sergi salonları, kütüphane, atölyeler, açık alanlar, yöresel kafeterya, mini fındık kırma tesisi, Giresun fındıklarından üretilen el çikolatası atölyesi, iskele ve genel kullanım alanları bulunmaktadır. Fuaye ve bekleme alanları; bekleme, dinlenme ve beraberinde ikram yapılacak alanlardır. Konukları karşılama ve yönlendirme işlemleri bu alanlarda yer alan personeller tarafından gerçekleştirilecektir.

Müze dükkanları, fındık ürünlerinin satışının yapılacağı, bunun yanında yöresel ürünlerin, hediyelik eşyaların vb. ürünlerin satışının yapılacağı alanlar olacaktır. Sergi salonları; çeşitli amaçlarla yapılabilecek özellikle de fındık ve Giresun ile ilgili sergilemeler için kullanılacaktır. Kütüphane, gelen kişilerin fındık, Giresun ve bölgemiz hakkında tarihi ve güncel bilgilere ulaşabilmesi için gerek görülmüştür. Kütüphanede fındıkla ilgili yayımlanmış Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi'ne ait tüm eserlerden mütevellit bir kütüphane kurulacaktır.

Atölyeler; gelen kişilerin fındığın ilk aşamadan çeşitli son ürünlere kadar dönüşümünü görebilmesi ve kendilerinin de bu ürünlerin üretiminde yer alabilmesi için gerekli görülmüştür. Özellikle el çikolatası yapımı atölyelerinde ziyaretçilerin kendilerine özel çikolata yapma imkanı sağlanacaktır.

Açık alanlar; tematik parkların olacağı ve gelen kişilerin rahatça dolaşabileceği alanlar olacaktır. Bu açık alanlarda peyzaj uygulamaları ve fındık tarımının nasıl yapıldığına dair materyallerle gösterilmesi sağlanacaktır. Ayrıca, yine fındık üretiminde kullanılan bir çok alet edevat geçmişten günümüze sergilenecektir. Yine açık alanlarda Giresun’a ve Türk Milletine özgü çeşitli yapıların sergileneceği Minia Türk benzeri bir açık hava müzesi de yaptırılacaktır.

Kafeterya, gelen kişilerin yiyecek ve içecek ihtiyacının karşılanması bunun yanında yöresel yemeklerin de satışının yapılması için gereklidir. Bu alanda İlimize özgü yemeklerin ve çeşitli Giresun Mutfağı seçmelerinin tattırılması ve hediyelik ürün olarak ziyaretçilere sunulması amaçlanmaktadır.

Mini fındık kırma tesisi, fındığın ilk hasattan soframıza gelene kadar gördüğü işlemlerin anlatılması amacıyla yapılacaktır ve müzeye uygun tarihi bir kırma tesisi düşünülmektedir. Müzenin içersinde silikon heykellerden mütevellit çeşitli sergileme alanları bulunacaktır. Bunlar; fındık tarımı, Giresun’daki köy ve yayla yaşamına ait örnekler, Giresun ilinin sahip olduğu tarihi alanlar, Giresun kültürü gibi konularda çeşitli mizansenler ve yabancı dil desteği ile sesli ve görsel formlara dönüştürülerek ziyaretçilere anlatılacaktır.

Ahşap iskele; insanların denizle iç içe olmasını sağlamak, müzeye ve şehre karşı bir seyir alanı oluşturmak, müzeye denizden de ulaşımı sağlamak ve bu iskeleden deniz turları düzenlemek için gerekmektedir. Deniz ile bağlantılı ve iç içe yaşayan bir il olduğumuzu ziyaretçilere sunabilmek, yabancı turistlerin Karadeniz’e ve ilimizdeki adaya olan ilgilerini artırmak için ahşap iskelenin yapılması bu alan için elzem bir çalışma olarak görülmektedir.

Müze içerisinde bulunacak mini sinemada Giresun’un gezilecek ve görülecek yerlerinin üç boyutlu gösterimi, film şeklinde ziyaretlerin istifadesine sunulması vb. yine Giresun’un Milli Mücadele döneminde yapmış olduğu yararlılıkları gösterin bir milli mücadele sergisi düşünceler arasındadır.

İlimizde Karadeniz’in tek adası bulunmasından dolayı burada yaşayan ve yılda bir kez Aksu Deresi ağzına çıkan Amazon Kadınları ve Altın Post Hikayesinin (Mitolojide) sergilenmesi için yine açık hava alanlarına veya kapalı müze alanında silikon heykellerle sergilenmesi düşünceler arasındadır. Fındık müzesi konsepti içerisinde Giresun ilinin tanıtımının sağlanması bölge turizmine büyük katkılar sağlayacağından bu çalışmalara büyük özen gösterilecektir. Giresun Adası bu türde çalışmaların yaygınlaştırılması ile birlikte hak ettiği değere kavuşmuş olacaktır. Giresun Adası bilinirliğinin artırılması tekne turu, ada gezisi gibi alternatif turizm organizasyonlarının gelişimine katkı sağlamış olacaktır.

Ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler sayesinde Giresun fındığın ve tüm fındık çeşitlerinin ulusal ve uluslararası tanıtımı artacaktır. Düşük olan iç tüketim oranı tanıtım ile birlikte artabilecektir. Giresun Tombul Fındığı’nın iç piyasada ve dış piyasada tanınırlığı bilinmekle beraber satış alanları konusundaki bir açıkta bu şekilde kapanacaktır.

İşletici kuruluş olacak Giresun Ticaret Borsası, bizatihi ürünlerin kontrolünü gerçekleştirerek kendi bandrolü ile tüketicilerin doğru, kaliteli ve sağlıklı ürünü almalarını sağlayacak ve bunun garantisini verecektir. Müze içinde yapılacak dükkanlar ile yerelde faaliyet gösteren firmaların ürünleri satılarak ekonomik kazanç sağlanacaktır.

Yerli ve yabancı turistlerden alınacak geri dönüşler ile beklentiler ortaya çıkacak ve fındık sektörünün AR-GE çalışmalarına katkı sağlanacaktır. Fındık ve fındık ürünlerinin pazarlanması ve satılması için yeni bir alan doğacaktır. Kurulacak müze fındık sektörü için bir ilk olacağından etkileri diğer fındık üreten illerde ve bölgelerde de olumlu olarak hissedilecektir. Yeni geliştirilecek fındıklı ürünlerin pazarlanması ve il içindeki bir çok ekonomik alt yapısı olan satılacak metaların pazarlanması için bu alan içersinde çok farklı ürün gamlarının gelişmesine de katkı sağlayacaktır.

Fındık müzesi içerisinde yer alacak olan danışma ve bilgilendirme bölümlerinde yer alan personeller tarafından; yerli ve yabancı ziyaretçilere Giresun ilinde gezilebilecek turistik mekanlar, oteller, tarihi alanlar hakkında tanıtım desteği, fındık, fındık tarımı, fındığın faydaları, kalite fındık özellikleri hakkında bilgilendirme desteği, Karadeniz Bölgesi'nin turizm değerleri hakkında bilgilendirme ve tanıtım desteği sağlanacaktır. Bu çalışmalar ile ziyaretçilerin ilimiz ve bölgemizin sahip olduğu özelliklerin tanıtımı sağlanarak turizme katkı sağlanması hedeflenmektedir.


Fındık Müzesi'nde Yerli ve Yabancı Ziyaretçilere Sunulacak Hizmetler

* Fındık Müzesi Hizmetleri
* Fındık ve Giresun Temalı Sergi Alanları
* Fındık Satışı Dükkanları
* Yöresel Ürün Satış Dükkanları
* El Yapımı Çikolata Üretim Atölyesi
* Tarihi Fındık Kırma Tesisi
* Giresun Tanıtımı Mini Sineması
* Fındık Toplama Alanları
* Giresun İline Özgü Yöresel Mutfak Sunumları
* Restoran ve Kafeterya Hizmetleri
* Fındık ve Giresun Kütüphanesi
* Ahşap İskele Seyir Alanı
* Tanıtım Alanlarında Yabancı Dil Desteği
* Bilgilendirme Destek Personelleri
* Toplantı Alanı, Sunum ve Eğitim Hizmetleri
* Balmumu ve Silikon Heykel Alanları
* Danışma ve Tanıtım Destek Personelleri